We love to speak English!

28 februari 2019 | Hester Bax

Op Cleijn Hasselt geven wij ons onderwijs vorm vanuit Leren Zonder Grenzen. Dit is zichtbaar op de volgende gebieden:

  • Leren Zonder Leeftijdsgrenzen (unitonderwijs, waar we uitgaan van onderwijsbehoefte in plaats van leeftijd)
  • Ondernemerschap (leren vanuit succeseigenschappen)
  • Internationalisering (Engels en wereldburgerschap)

Om het Engels op onze school goed vorm te geven en kwalitatief goed Engels onderwijs te kunnen geven, heeft het team gisteren de derde studiemiddag Engels van dit schooljaar gehad. Tijdens deze studiemomenten leert het team hoe het Engels in het dagelijkse onderwijs zo geïntegreerd kan worden, dat onze leerlingen er optimaal van kunnen genieten én profiteren.

In de school wordt het Engels al steeds zichtbaarder en vooral hoorbaarder. Wekelijks werken de leerlingen met Miss Melissa, our native speaking English teacher, aan het Engels spreken en luisteren, maar ook gedurende de rest week gebeurt er van alles. Zo leren de kinderen spelenderwijs het Engels beheersen. En daar worden wij blij van, want het doel is onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst en daarvoor moet je je ook kunnen redden wanneer een ander de Nederlandse taal niet spreekt. Het brengt je verder, dat is Leren Zonder Grenzen!

Hoe dit eruit ziet en hoe het klinkt in de school en tijdens de studiemiddagen? Kijk maar eens mee naar de foto’s, kijk ’s morgens bij het wegbrengen goed rond en vraag uw kind er vooral naar!