Wat betekenen de uitslagen van de Citotoetsen?

26 januari 2015 | Jeanny Pluijms

In de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’ heeft Cito voor u op een rijtje gezet hoe de toetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. Deze folder kunt u downloaden op

http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders

In de folder worden voorbeelden gegeven welke zijn verwerkt met het computerprogramma van Cito.afbeelding citotoetsen

Alle scholen van Xpect Primair (en tegenwoordig een heel groot deel van de scholen in Nederland) werken met het administratiesysteem, digitaal leerlingdossier,  Parnassys. In Parnassys worden door ons ook de scores van de Citotoetsen verwerkt. Parnassys geeft dat vervolgens weer in grafieken, maar deze zien er iets anders uit dan de grafieken van Cito (en die in de folder).

De leerlinggrafieken zijn onderdeel van het rapport dat u in maart krijgt. Daarbij treft u dan ook een beschrijving aan HOE u de grafieken moet ‘aflezen’.

Maar wat zijn ‘vaardigheidsscores’?

Wat wil het zeggen wanneer uw kind thuiskomt en zegt “Ik heb een C gehaald voor mijn Cito” ?

Klik even op de link. Dan wordt het alvast wat duidelijker.  normering citotoetsen

Binnenkort leest u op de website nog meer over de Citonormeringen.