Vrijwillige ouderbijdrage

24 november 2014 | Webmaster

ouderbijdrage ouders

De eerste betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage zijn binnengekomen. Zowel contant als per bank. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd. Denk u ook nog aan betaling van deze bijdrage?

De schoolreisbijdrage wordt in een later stadium rechtstreeks aan de oudervereniging betaald.

 

Met vriendelijke groet,

Peter de Been