Vrijdag 19 mei schoolreis!

29 maart 2017 | Hester Bax

Op vrijdag 19 mei gaan wij op schoolreis! Waar we naartoe gaan houden we nog even spannend, maar dat het super gaat worden is een feit! Dank jullie wel voor alle goede ideeën!

Wij merken helaas dat voor een groot aantal kinderen de schoolreis nog niet betaald is. Wilt u dit voor uw kind zo snel mogelijk doen? Wanneer de schoolreis niet betaald is, kan het kind helaas niet mee.

De kosten voor de schoolreis zijn 20 euro. De ouderbijdrage is 15 euro, dus bij elkaar 35 euro.

Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u vriendelijk het totaalbedrag van 35 euro voor 21 april over te maken op NL 51 INGB 0005992247 t.n.v. Oudervereniging Hasselt, 5046 GW te Tilburg. Graag hierbij de naam en groep van uw kind vermelden.

Is de betaling voor u een probleem of heeft u andere vragen, de oudervereniging helpt u graag verder!