vaardigheidsgrafieken cito

6 april 2016 | Jeanny Pluijms

vaardigheidsgrafiek

Bij het rapport van uw kind ziet u een overzicht van de toetsscores weergegeven in grafieken. Om de groei van de vaardigheid goed in beeld te brengen, staan de toetsresultaten in een grafiek.

Nadat een leerling de toets heeft gemaakt, kijkt de leerkracht hoeveel opgaven de leerling goed heeft gemaakt. Om de score van een toets uit groep 3 te kunnen vergelijken met een toets uit groep 4, zet de computer de score om naar een vaardigheidsscore. Dit is een score op een speciale meetlat. Hoe hoger de leerling op de meetlat scoort, des te groter zijn vaardigheid.

De zwarte lijn laat zien hoe de prestaties zijn van uw kind op de citotoetsen.

Meer uitleg over het lezen van deze grafieken leest u in toelichting grafieken in het rapport.

Daar wordt ook uitgelegd wat het verschil is tussen de citotoetsen en de methodetoetsen.