uitnodiging tot kandidaatstelling medezeggenschapsraad

9 juli 2015 | Hester Bax

Afgelopen week heeft u een brief gekregen waarin informatie staat over het kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad. Wij herinneren u hier nogmaals aan, omdat de MR een belangrijke rol in de school heeft en wij het belangrijk vinden dat alle ouders hun stem kunnen laten horen.

U kunt zich tot en met morgen 10 juli kandidaat stellen.

U kunt dinsdagavond, tijdens de inloopavond van de rapporten stemmen op de kandidaten in het lokaal van groep 5.

Hierbij nogmaals de brief:

Beste ouders,

Hierbij delen wij u mede dat er binnenkort twee plaatsen vrijkomen binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

U kunt als MR-lid meedenken, u heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht bij verschillende zaken die van belang zijn voor het goed verlopen laten verlopen van de organisatie van de school.

Heeft u interesse en wilt u zich aanmelden dan kunt u dit aangeven bij juf Tonnie of juf Tamara in groep 6 of 7. U kunt dit ook via mail doen: tonnie.bodewes@xpectprimair.nl.

U kunt zich aanmelden tot en met 10 juli aanstaande. Zijn er meer dan twee kandidaten, dan zullen er op 14 juli tijdens de inloopavond van de rapporten verkiezeingen plaatsvinden. Wij vragen iedereen te stemmen op de kandidaten in het lokaal van groep 5.

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

 

MR verkiezingscommissie BS Cleijn Hasselt

Tonnie Bodewes, leerkracht groep 6 en MR lid

Tamara Rombouts, leerkracht groep 7 en MR lid