Toetsen op Cleijn Hasselt

18 januari 2015 | Jeanny Pluijms

Hoe volgen wij de ontwikkeling  van onze leerlingen?toetsen

Natuurlijk zijn de observaties en gesprekken welke de leerkrachten hebben met leerlingen en ouders, de belangrijkste bronnen van informatie over de ontwikkeling. Maar dat is niet voldoende. Daarnaast hebben we ook onze observatiesystemen en toetsen. Ik zal hierover puntsgewijs  vertellen.

Wanneer u er meer over wilt weten dan wil ik dat natuurlijk graag mondeling toelichten.

Komende weken starten in alle groepen de Citotoetsen voor het midden van het schooljaar. De zogenaamde ‘M-toetsen’.

Welke toetsen dat zijn en wat de toetsen ‘meten’ leest u in de bijlage.     toetsen