Het team van Cleijn Hasselt

Cleijn Hasselt heeft een team dat zich kenmerkt door een grote betrokkenheid bij de school en de kinderen. Er wordt doelgericht en op professionele wijze gewerkt aan versterking van het onderwijs om de kinderen die de school bezoeken optimale kansen te bieden.

De leerkrachten van de units werken onderling samen om het onderwijs te optimaliseren. Dit gebeurt in de drie units, de first unit (leerjaar 1 en 2), de second unit (leerjaar 3,4,5) en de third unit (leerjaar 6,7,8). De units worden ondersteund door onderwijsassistenten. Iedere woensdag- en vrijdagmiddag werken de collega’s in de units samen aan het ontwerp van het onderwijs. Ook werken we veel samen met verschillende partners in de wijk en wordt samenwerking gezocht met andere scholen binnen het bestuur van Xpect Primair en in het samenwerkingsverband Plein 013. Hiermee is leren een gezamenlijk proces, zowel voor de leerlingen als voor het team.

De intern begeleider coacht de onderwijsgevenden. Naast het werk in de Castles (groepen) wordt er ook aanbod verzorgd door de vakleerkrachten Bewegingsonderwijs en een zogenaamde Native Speaker; een leraarondersteuner met als moedertaal Engels. Het team wordt versterkt door directie, administratie, conciërges en schoonmaaksters.

Omdat we Internationalisering en ondernemerschap heel belangrijk vinden voor onze leerlingen, volgt het team een training Engels. De training zal uiteindelijk leiden tot het behalen van het diploma Cambridge Engels voor iedere onderwijsgevende.

Het team van Cleijn Hasselt bestaat in schooljaar 2018-2019 uit de volgende mensen:

Groepsleerkrachten:

Orange Castle (leerjaar 1,2)                 Suzanne Vlug

Blue Castle (leerjaar 1-2)                      Monique van Zwienen

Green Castle (leerjaar 3,4,5)                Rick Kuipers

Red Castle (leerjaar 3,4,5)                    Monique de Lange

Yellow Castle (leerjaar 3,4,5)               Annelies Loeff-Haenen en Mariska Busman-Spros

Silver Castle (leerjaar 6,7,8)                 Jeske Becker en Kim van der Boom

Black & White Castle (leerjaar 6,7,8) Tamara Rombouts van Abeelen en Quint Jacobs

Managementteam:

Directeur: Hester Bax

Unitcoördinatoren: Suzanne Vlug (First Unit), Annelies Loeff-Haenen (Second Unit) en Tamara Rombouts-van Abeelen (Third Unit)

Intern begeleider: Wendy Wijnen

Het managementteam komt maandelijks bij elkaar en zorgt voor afstemming en doorgaande lijnen, vanuit visie naar de units, vanuit zorg naar visie en units, vanuit units onderling en in organisatie.

Leerkracht kleine groepen en Cleijntje Taal

Enny Wentink

Intern begeleider:

Wendy Wijnen

Vakleerkracht gym:

Cyriel Janse (dinsdag) en Lieke van Woerkom (combinatiefunctionaris sport, woensdag en donderdag)

Onderwijsondersteunend personeel:

Franca Meeuwesen

Wiet Adriaansens

Michelle van Laarhoven

Ingrid Schulten

Administratie:

Linda Mur

Conciërge:

Henk Staps

Rob Ling

Combinatiefunctionaris onderwijs-welzijn

Leila Hermus-Obasalama

De interne vertrouwenscontactpersoon:

Monique van Zwienen

Schoolmaatschappelijk werkster:

Edmee Geus

Consulent Passend Onderwijs:

Teatske Bekkema

Jeugdverpleegkundige GGD Hart van Brabant:

Marianne de Vries