Het team van Cleijn Hasselt

Cleijn Hasselt heeft een actief team dat zich kenmerkt door een grote betrokkenheid bij de school, de kinderen en de wijk. Er wordt doelgericht en op professionele wijze gewerkt aan continue versterking van het onderwijs om de kinderen die de school bezoeken optimale kansen te bieden. De leerkrachten en ondersteuners van de units werken onderling samen om het onderwijs te optimaliseren. Dit doen we ook door veel samen te werken met verschillende partners in de wijk. Hiermee is leren een gezamenlijk proces, zowel voor de leerlingen als voor het team. We Grow, Learn And Teach Every Day!

Het team van Cleijn Hasselt bestaat in schooljaar 2020-2021 uit de volgende mensen:

Castle-leerkrachten

Orange Castle, leerjaar 1-2: Lonneke Brands en Suzanne Olieslagers-Vlug

Blue Castle, leerjaar 1-2: Monique van Zwienen

Green Castle, leerjaar 3-4-5: Rick Kuipers en Suzanne Olieslagers-Vlug

Red Castle, leerjaar 3-4-5: Monique de Lange

Yellow Castle, leerjaar 3-4-5: Mariska Busman-Spros en Annelies Loeff-Haenen

Pink Castle, leerjaar 6-7-8: Quint Jacobs en Annelies Loeff-Haenen

Silver Castle, leerjaar 6-7-8: Jeske Becker en Annelies Loeff-Haenen

Black&White Castle:Tamara Rombouts- van Abeelen en Suzanne Olieslagers-Vlug

De groepsnamen op Cleijn Hasselt zijn in het Engels, omdat we deze taal in combinatie met het Nederlands gebruiken als middel tot wereldwijsheid en ondernemerschap. U ziet er ‘Castle’ voor staan. Dat heeft alles te maken met onze historie. Het kasteel van Tilburg was gelegen in de wijk Hasselt en is terug te zien in ons logo.

Managementteam
Directeur: Hester Bax
Unitcoördinatoren: Suzanne Vlug (First Unit), Monique de Lange (Second Unit) en Tamara Rombouts-van Abeelen (Third Unit)
Intern begeleider: Wendy Wijnen

Het managementteam komt maandelijks bij elkaar en zorgt voor afstemming en doorgaande lijnen, vanuit visie naar de units, vanuit zorg naar visie en units, vanuit units onderling en in organisatie.

Specialisten
Omdat verschillende vakgebieden vragen om specialisten, heeft een aantal leerkrachten naast de lesgevende taak de verantwoordelijkheid om onderbouwd en in samenwerking met anderen ons onderwijs te versterken op deze gebieden. In schooljaar 2020-2021 zijn dit:

Taal: Tamara Rombouts-van Abeelen
Rekenen: Mariska Busman-Spros
Innovatie, visie en rapportage: Suzanne Vlug
Internationalisering: Monique de Lange

Intern begeleider
Wendy Wijnen

Onderwijsondersteuners
Franca Meeuwesen
Wiet Adriaansens
Michelle van Laarhoven
Ingrid Schulten

Leerkrachten Cleijntje Taal (taalvoorziening in de first unit)
Juliëtte Hendriks
Ilona Gerardts (ambulant dienstverlener Auris)

Native speaker English
Nog nader in te vullen

Vakleerkrachten gym
Cyriel Janse (dinsdag)
Lieke van Woerkom (combinatiefunctionaris sport, donderdag)

Vervanging leerkrachten binnen de school
Juliëtte Hendriks

Administratie
Linda Mur

Conciërges
Henk Staps
Rob Lingg

Interne vertrouwenscontactpersoon
Monique van Zwienen

Coördinator sociale veiligheid
Annelies Loeff-Haenen

Combinatiefunctionaris onderwijs-welzijn-cultuur
Leila Hermus-Obasalama

Schoolmaatschappelijk werkster
Edmee Geus

Consulenten Samenwerkingsverband Plein013
Yvette Mauritzs
Robbie van Schie

Jeugdverpleegkundige GGD Hart voor Brabant
Annerieke Vos