Studiedag VVTO

19 september 2018 | Hester Bax

Vandaag waren al onze leerlingen vrij. Het team had namelijk een zeer belangrijke studiedag met als onderwerp VVTO. Wat dat is? Vroeg Vreemde Talen Onderwijs! Wij hebben er vanuit onze visie Leren Zonder Grenzen onder andere voor gekozen vanaf leerjaar 1 structureel Engels aan te bieden aan onze leerlingen.

Waarom? Omdat wij onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst, die er voor iedereen anders uit kan zien. Wij willen dat onze leerlingen zich goed kunnen redden in een globaliserende samenleving, een ondernemende houding hebben, dat zij durven over grenzen te denken en te handelen. Het je goed kunnen uitdrukken in een andere taal dan het Nederlands is dan cruciaal. Wij hebben voor het Engels gekozen als middel hiertoe, omdat deze taal door veel mensen op de wereld beheerst wordt én het een belangrijke taal is op vele werkgebieden.

Om dit goed aan onze leerlingen aan te kunnen bieden, hebben wij als team ook dit schooljaar verschillende studiemomenten rondom VVTO. Onder begeleiding van een externe professional versterkt het team de didactische vaardigheden en verzorgen we een sterke doorgaande en vakoverstijgende lijn waar onze leerlingen van de first tot en met de third unit van kunnen genieten. Deze doorgaande lijn ondersteunt onze visie Leren Zonder Grenzen.

Het was een erg nuttige en inspiratievolle dag. We hebben er nu al zin in om dit met alle leerlingen te delen!

Tot morgen!

Wist u trouwens dat wie meer dan één taal spreekt…

  • cognitief flexibeler is (beter kan omgaan met onverwachte omstandigheden)
  • scherper is op latere leeftijd
  • minder tijd nodig heeft om woorden die in meerdere talen voorkomen in zich op te nemen
  • als kind een groter probleemoplossend vermogen heeft
  • als kind creatiever is
  • als kind beter kan switchen tussen taken