Steentjes

25 november 2015 | Webmaster

 

Gisteren hebben alle kinderen het filmpje gezien en is de kinderen aangeleerd welk gedrag verwacht wordt in de gangen. Hiermee is een start gemaakt met School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS).

U zult van de kinderen gehoord hebben hoe dat gaat en zult misschien zelfs het filmpje hebben gezien wat wij als team hebben gemaakt om de kinderen uit te leggen wat verwacht wordt.

Misschien hebt u ook al gehoord dat de kinderen steentjes kunnen verdienen. Die steentjes verdienen de kinderen alleen door het goede gedrag te laten zien in de gangen. Op deze manier wordt het juiste gedrag in de gangen beloond, gedrag wat voor alle kinderen haalbaar is. Die steentjes worden individueel geregistreerd en daarna in een doorzichtige buis worden gestopt. Als een bepaald niveau bereikt is, kunnen de kinderen een klassenbeloning verdienen die ze samen met de de andere kinderen en juf hebben besproken.

Over een paar weken zullen we dan opnieuw in de gangen tellen en verwachten we dat er minder ongewenst gedrag te zien is. Daarna pakken we een nieuwe ruimte aan. Zo komen vervolgens ook de trappen, toiletten, kleedkamers gymzaal, schoolplein en klassen aan bod.

Waar binnen SWPBS vooral gelet wordt op het goede gedrag en dat positief wordt beloond, zal er ook zeker sprake zijn van correcties op negatief gedrag.

Bij kleine overtredingen wordt het negatieve gedrag genegeerd. Indien nodig zal wel worden ingegrepen door de kinderen het te verwachten gedrag te laten verwoorden.

Wij hopen u hiermee voldoende uitleg gegeven te hebben over “de steentjes” en waarvoor de kinderen deze krijgen en hopen dat u ons helpt om van Cleijn ahasselt een nog positievere school te maken!