Spelling op Cleijn Hasselt, hoe werkt dat?

4 oktober 2016 | Hester Bax

Wij werken op Cleijn Hasselt vanaf leerjaar 4 aan spelling met de methode Staal. Soms komt uw kind met een spellingscategorie of een gebaar thuis dat het geleerd heeft en weet u niet wat ermee bedoeld wordt. Dit filmpje van de uitgever helpt misschien een handje.

Heeft u er vragen over? Loop gerust even binnen!