Schooladventure Shop ‘Till You Drop

18 maart 2019 | Hester Bax

Onze visie Leren Zonder Grenzen bestaat uit 3 pijlers:

  • leren zonder leeftijdsgrenzen (unitonderwijs)
  • Internationalisering
  • Ondernemers

Zoals u weet organiseren wij gedurende het schooljaar verschillende Schooladventures. Dit zijn schoolbrede thema’s waarin het Leren Zonder Grenzen centraal staat. Deze periode is de hele school bezig met het Schooladventure Shop ‘Till You Drop. Het draait dus helemaal om ondernemerschap. De naam zegt het al, in alle units werken de leerlingen aan het opzetten van een eigen winkel. Hier hoort van alles bij, een ondernemersplan, begroten, lenen bij de bank, producten en materialen maken of kopen, reclame maken, daadwerkelijke verkoop, winst-verlies en nog veel meer. De succeseigenschappen voor leren komen hier allemaal ook in terug. Weet u het nog? Dit zijn die acht eigenschappen die we nodig hebben om te kunnen leren, zoals samenwerken, nieuwsgierig zijn, doorzetten en genieten van het leren. Maar ook vakinhoudelijk komt hier van alles in terug, denk maar aan rekenen bij investeringen of winst-verlies, en taal en spelling bij het opstellen van reclame-uitingen.

Afgelopen week zijn de ondernemersplannen opgesteld en hebben de castles hun geld voor investeringen geleend bij Hester’s bank. Nu gaan ze aan de slag om de winkels startklaar te maken en hun klanten aan te spreken.

In de week van 8 april is elke dag, behalve vrijdag i.v.m. koningsspelen, het winkelcentrum van Cleijn Hasselt vlak voor en vlak na schooltijd geopend.

Bent u erbij? Vraag uw kind(eren) naar het schooladventure en kom kijken in de school wat u ervan terugziet, dat is erg waardevol voor hen!