schakel 3

29 september 2015 | Hester Bax

Vandaag gaat voor de laatste keer de schakel voor alle gezinnen op papier mee naar huis. Op de SOS formulieren heeft u ingevuld of u de schakel vanaf nu per mail of op papier wilt krijgen. Heeft u gekozen voor het eerste, dan krijgt u om de week op dinsdag de schakel in uw mailbox. Zo niet, dan krijgt uw jongste kind dat op onze school zit de schakel mee naar huis.

Heeft u het SOS formulier nog niet ingevuld? Doe dit dan met spoed! Het is niet alleen belangrijk om te weten of wij de schakel digitaal kunnen sturen, maar ook om uw gegevens te hebben in geval van nood.

schakel 3, 29 sept 2015