Route 8, we zijn begonnen!

16 april 2018 | Hester Bax

Onze toppers uit leerjaar 8 zijn begonnen en zijn hard aan het werk met hun Route 8. Dit is de eindtoets die de leerlingen van Cleijn Hasselt, samen met een heel veel andere groep 8-ers in Nederland, digitaal maken. In deze eindtoets krijgen zij vragen op verschillende leergebieden, zodat de leerlingen breed kunnen laten zien wat zij kunnen. Kijk maar eens naar het plaatje!

Wij zijn nu al trots op ze, zet ‘em op allemaal!