Resultaat fittest groep 5 t/m 8

10 januari 2015 | Cyriel Janse

fittest

Dit schooljaar (2014-2015) heeft de gemeente Tilburg op 33 basisscholen in Tilburg in de groepen 5 t/m 8 een FIT test uitgevoerd. Ook op Bs.Cleijn-Hasselt is de test bij uw kind(eren) afgenomen. De test brengt de lichamelijke gezondheid van de kinderen in beeld. Het resultaat van de school wordt vergeleken met de Nederlandse richtlijnen.

In onderstaande samenvatting worden de resultaten van Bs. Cleijn-Hasselt t.o.v. deze landelijke richtlijnen uiteengezet.

 

1. BMI (Body Mass Index)

Geeft aan hoe je gewicht staat in verhouding tot je lengte.

De gemiddelde BMI ligt bij de meisjes in alle leeftijdscategorieën, en bij de jongens in de categorieën 10 en 12 jaar hoog in het gezonde gebied, wat een neiging tot overgewicht laat zien.

 

2. KRACHT

De gemiddelde knijpkracht ligt zowel bij de meisjes als de jongens in de meeste leeftijds-categorieën duidelijk hoger dan de landelijke norm. Dit duidt op een meer dan voldoende knijpkracht.

 

3. LENIGHEID (sit en reach)

Bij zowel de meisjes als de jongens ligt het gemeten resultaat in alle leeftijdscategorieën boven de norm. Wat duidt op voldoende lenigheid. De jongens in de categorie 10 jr. scoren zeer goed.

 

4. SPRONGKRACHT

Bij zowel de jongens als de meisjes ligt het gemeten resultaat licht onder de landelijke norm. Wat duidt oplicht onvoldoende sprongkracht, vooral bij de meisjes van 9 en 11 jr. en de jongens van 12 jr.

 

5. TAILLE OMVANG

Bij de meisjes in de leeftijdscategorieën 10, 11 en 12 jr. ligt het resultaat boven de normering. Bij de jongens in de leeftijd van 10 en 12 jr. ligt het resultaat ook licht boven de landelijke norm. Wat duidt op een te grote taille omvang.