PBS: positief gedrag in de klas

29 augustus 2017 | Hester Bax

Deze week hebben we het in ons thema Great Expectations over verwachtingen. Dat zijn dus ook verwachtingen in hoe we met elkaar omgaan. We doen dat vanuit PBS, Positive Behavior Support. Hierbij leren we postief gedrag bewust aan en bespreken we met de kinderen waarom je elkaar met positief gedrag kunt helpen. Ook waarderen we positief gedrag door het geven van witte steentjes. Deze kunnen de kinderen in de buis bij het castle doen en samen kunnen ze een groepsbeloning verdienen.

We zijn nu bezig met de verwachtingen in de klas: op welk voicelevel praat je met elkaar, hoe gaan we om met spullen en met elkaar? De kinderen bespreken de afspraken op de posters, proberen het uit in toneelstukjes, bekijken de verkeerde voorbeeld en voornamelijk goede voorbeelden in filmpjes. Hierin zien we het hele team, dat is grappig! Kijkt u ook vooral thuis eens mee en vraag uw kinderen de posters uit te leggen die u in de klas ziet.

Het helpt hen wanneer ze het thuis ook kunnen uitleggen, bekijken en bespreken!

PBS poster Cleijn Hasselt MOS 6