PBS: in the castles and on the playground

29 augustus 2018 | Hester Bax

Zoals iedereen weet werken wij binnen de school actief met SWPBS, SchoolWide Positive Behavior Support. Hierbij gaan wij uit van de kernwaarden Plezier, Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Met kinderen, team en ouders maken we afspraken over hoe we samen vinden dat positief gedrag in de school eruit ziet. Vervolgens werken we met posters, filmpjes en gesprekken om met de kinderen goed duidelijk te hebben wat we van elkaar verwachten. Hiermee verdienen de kinderen steentjes, die we in de buizen in de gang al goed binnen zien komen! Met een volle buis verdient het castle een gezamenlijke beloning.

Deze en vorige week staan de gedragsverwachtingen in het castle centraal, zoals op de posters in de castles ook goed te zien is. Vraag uw kind er eens naar! Op de posters staan de volgende gedragsverwachtingen:

PBS poster Cleijn Hasselt MOS 6

Maar ook buiten zijn wij al druk bezig. De overblijfouders zijn vorige week al bij elkaar geweest om goed te kunnen starten en hebben net als de leerkrachten tijdens het overblijven steentjes op zak om ook daar positief gedrag te waarderen. Welke gedragsverwachtingen we daar hebben? Kijk maar eens mee!

PBS poster Cleijn Hasselt MOS 3

Om het schoolplein netjes te houden, werken we dit jaar met playground duty. Iedere week heeft een ander castle ‘dienst’ en zorgen zij er samen voor dat ons plein er netjes en opgeruimd uitziet. Vandaag was Black & White Castle al druk bezig. Wat fijn de leerlingen zo actief samen aan de slag te zien!

Helpt u als ouder ook mee? U doet dat door met uw kind te praten over positief gedrag, maar vooral ook door het goede voorbeeld te geven: We zijn vriendelijk tegen elkaar, komen op tijd en we houden het schoolplein netjes en schoon zijn al drie hele makkelijke, maar o zo belangrijke punten!

Bedankt!