Overblijven en continurooster

30 maart 2016 | Hester Bax

Beste ouders en verzorgers,

Vanaf aanstaande maandag zal het overblijven op Cleijn Hasselt er een beetje anders uitzien. Wij doen dit om voor de kinderen de rust in de school ook tussen de middag nog beter te behouden. Alle kinderen eten om 12.00u met hun eigen leerkracht in de eigen klas. De kinderen van de onderbouw beginnen iets eerder met eten, omdat zij vaak iets meer tijd nodig hebben. Om 12.15u brengt de leerkracht de eigen groep naar buiten en gaat dan zelf eten. Er zijn altijd twee leerkrachten en drie overblijfouders buiten tijdens het buiten spelen. Zij zijn aanspreekpunt voor de kinderen. Om 12.45u haalt iedere leerkracht zijn of haar groep buiten weer op en neemt de groep mee naar de klas, waar de middag direct kan beginnen.

’s Morgens gaan om 8.20u de deuren van de school open. De leerkrachten staan dan in de deuropening van hun lokaal. De lessen beginnen om 8.30u. Na school, om 14.45u, komen de leerkrachten met de groep naar buiten. Daar heeft de leerkracht de mogelijkheid om met u te praten. Is er meer te bespreken, dan kan de leerkracht u natuurlijk uitnodigen samen weer even naar binnen te gaan.