Oudervereniging: hartelijk dank!

4 juli 2017 | Hester Bax

Vanavond was de laatste vergadering van de oudervereniging van dit schooljaar. Wat hebben de dames hard gewerkt en veel gedaan voor onze school!

Daarom nogmaals namens ons allemaal: dank jullie wel voor alles!

Op dinsdag 5 september om 20.00u is de jaarvergadering van de oudervereniging en kunnen er nieuwe leden verkozen worden. Wilt u zich verkiesbaar stellen? Geef het aan bij Sandra Bergmans (voorzitter van de oudervereniging) of middels een briefje in het postvak van de OV.

Dames bedankt!