Oproep vanuit de MR

12 oktober 2017 | Jeske
Hallo allemaal,
De Medezeggenschapsraad (MR) zoekt een notulist(e), die elke vergadering aanwezig kan zijn (zie schoolkalender voor de vergaderdata).
De notulist zorgt voor het opstellen van de agenda samen met de voorzitter voorafgaand aan de vergaderingen en het versturen van de concept-notulen naar de secretaris, die ze doorstuurt naar de MR-leden en de directeur, binnen vijf dagen na een MR-vergadering. De vaststelling van de notulen, met eventuele wijzigingen, gebeurt op de eerstvolgende MR-vergadering.
Dus, ken of ben je iemand die dit kan en wil en minstens 17 jaar is, laat het dan weten via marco.schepens@ouder.xpectprimair.nl. Natuurlijk staat hier een kleine vergoeding tegenover.
Alvast bedankt!