Open dag én koffieochtend 20 maart, komt u ook?

14 maart 2019 | Leila Hermus

Thema: Een kleine vooruitblik ‘Build a House’ en leren zonder grenzen!

Tijdens onze open dag 20 maart is iedereen welkom van 8.30 tot 12.30 en van 17.00 tot 19.00.  En als u die ochtend tussen 8.30 en 9.30 uur komt, kunt u ook aanschuiven tijdens onze koffieochtend! Alle ouders, al bekend met- of nog nieuw op onze school, zijn welkom.

We geven u graag weer een korte update over ons avontuur volgend jaar, Build a House! Een ‘school adventure’ en een bijzondere pilot in gemeente Tilburg waar onder andere techniek, bouw en ondernemerschap in terug komen.

Daarnaast zal directrice Hester Bax uitleg geven over de 3 pijlers van onze visie:

Leren Zonder Grenzen

  • internationalisering 
  • ondernemerschap 
  • leren zonder leeftijdsgrenzen 

Het zijn natuurlijk mooie woorden, maar wat betekenen deze pijlers concreet voor onze leerlingen?  Hoe zijn ze zichtbaar binnen de school? Hoort u hier graag meer over?

Wees welkom woensdagochtend 20 maart van 8.30 tot 9.30 uur. De koffie en thee staan klaar!