Pedagogisch klimaat

Op Cleijn Hasselt vinden wij het belangrijk dat elk kind zich veilig en gezien voelt op school. Dat kinderen worden beloond in dat wat ze goed kunnen en goed doen. Hierdoor groeien kinderen op met een positief zelfbeeld, zodat ze de wereld om hun heen kunnen ontdekken. Dat ze ervaren dat zij de regisseur zijn van hun eigen ontwikkeling. Om dit pedagogische klimaat te realiseren maken wij binnen onze school gebruik van ‘School-Wide Positive Behavior Support (PBS).

PBS is een school-brede aanpak die uitgaat van het belonen van goed gedrag. Wij kijken op school liever naar hetgeen dat goed gaat. Daar steken we veel tijd en energie in. We gebruiken hiervoor gedragsverwachtingen die wij samen met kinderen bespreken en oefenen. Op deze manier werken wij samen met de kinderen aan een positief klimaat waarin kinderen weten wat wij van hen verwachten en andersom.

Wij maken binnen Cleijn Hasselt gebruiken van 4 kernwaarden:
-Veiligheid
-Respect
-Verantwoordelijkheid
-Plezier

Binnen elk van deze 4 kernwaarden worden positieve gedragsverwachtingen opgesteld. Deze zijn door de hele school op verschillende  situaties toepasbaar. In de klas, op het schoolplein, het toilet, de gang etc. Voor elke situatie belonen wij het positieve gedrag. Wij bekrachtigen dit door het geven van steentjes waarbij wij benoemen wat een kind goed heeft gedaan. Hierdoor wordt het kind dus positief aangesproken in dat wat hij goed doet.

Met de verzamelde steentjes kunnen leerlingen uiteindelijk individuele of  gezamenlijke beloningen kiezen. Hoe meer steentjes, hoe groter de beloning kan zijn. Alle steentjes die door leerlingen in de klas zijn verdiend komen uiteindelijk in een PBS – reward buis terecht. Samen streven we er met de kinderen naar om zo vaak mogelijk PBS beloningen te vieren.

“I grow, learn and teach every day”

PBS in de klas