Onze beloften: Leren zonder grenzen

What are my skills?

Ik ben ondernemend: vindingrijk, creatief, flexibel en mondiaal.
Ik wil en kan samen leren, werken en spelen.
Ik toon initiatief en experimenteer.
Ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik leer en hoe ik dat doe.
Ik kan voor mezelf opkomen en ook rekening houden met anderen.
Ik kom zelfstandig of samen met anderen tot oplossingen van problemen.
Ik respecteer de wereld om me heen en verbreed mijn horizon.

What do I know?

Ik beheers Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk.
Ik kan goed rekenen en ken de waarde van geld.
Ik ben wereldwijs, digiwijs en mediawijs.
Ik weet hoe ik internationale contacten kan onderhouden.
Ik weet wat en hoe ik leer, soms met wat hulp.
Ik ken mijn talenten en weet die te benutten.

 

What do I feel?

Ik voel me veilig op school.
Ik heb zelfvertrouwen.
Ik voel me gewaardeerd, gezien en gehoord.
Ik ben trots op mezelf.
Ik ervaar dat ik mag zijn zoals ik ben en laat dat ook aan de ander zien.
Ik voel me, net als mijn ouders, welkom op Cleijn Hasselt.
Ik ben er trots op dat mijn ouders komen kijken, meedoen of meehelpen.
Ik denk terug aan die fijne tijd op school en ben klaar voor de toekomst.

What did I create?

Ik heb gepresenteerd in het Engels.
Ik heb mijn vaardigheden toegepast en getoond in een eigentijds ontwerp, een duurzaam product en/of een dienst.

What did I do?

Ik ben op internationale, Engelstalige uitwisseling geweest.
Ik heb workshops gevolgd van (internationale) experts.
Ik heb deelgenomen aan internationale activiteiten.
Ik heb ieder jaar meegedaan met de Week van het Geld.
Ik heb in de praktijk samengewerkt met een ondernemer.
Ik lever een positieve bijdrage aan de (geglobaliseerde) samenleving.