Nog éénmaal over 'Citotoetsen'.

27 maart 2015 | Jeanny Pluijms

kinderenen dan gaan we het weer over ‘andere dingen’ hebben.

Vorig schooljaar is de normering van de Citotoetsen aangepast. Met de herziening is alleen de omzetting van de vaardigheidsscore naar niveaus A t/m E veranderd. De omzetting van de ruwe score (het aantal goed) naar de vaardigheidsscore is gelijk gebleven: het aantal goed leidt tot dezelfde vaardigheidsscore als voorheen.

De vertaling naar het niveau – hoe scoort de leerling ten opzichte van de normgroep –  is wel veranderd. Dit komt doordat het landelijke gemiddelde de laatste jaren omhoog is gegaan. De percentages voor de niveauindeling worden daarvan afgeleid. De leerling heeft een hogere vaardigheidsscore nodig dan met de oude normen om eenzelfde vaardigheidsniveau te halen.

Kunnen we de vorderingen dan toch goed blijven volgen en vergelijken? Ja. Doordat de omrekening naar vaardigheidsscore niet is veranderd. Dat is de zwarte lijn in de vaardigheidsgrafieken.

Cito en Parnassys hebben ook de scores van voorgaande jaren herberekend om toch een vergelijking te kunnen maken. Het zal vast vragen oproepen wanneer u bij een toets een andere niveauletter ziet op het overzicht van het rapport 2013-2014 dan van dezelfde toets op het rapport 2014-2015.

Cito legt dit uit in de  ouderbrief Cito aanpassing niveaus , maar ook op de website   http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders

Natuurlijk willen wij het ook samen met u bekijken. Ga daarvoor naar de leerkracht van uw kind, directie of Jeanny (intern begeleider).