nieuwe indeling niveaus cito

23 maart 2016 | Jeanny Pluijms

Van A t/m E …naar…  I t/m Vnieuwe niveau-indeling cito

Om snel te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito de niveau-indicaties A t/m E en I t/m V ontwikkeld. Deze indelingen zijn gemaakt door de toets af te nemen bij een grote groep leerlingen in Nederland. De landelijk 25% leerlingen met de hoogste score noemen we ‘A’. De landelijk 10% leerlingen met de laagste score, krijgen de aanduiding ‘E’. Let op: ‘C’ is de middelste letter, maar betekent niet dat de leerling gemiddeld scoort. C betekent dus dat een kind onder het gemiddelde scoort. Dit geeft veel verwarring.

Daarom stappen steeds meer scholen over op de indeling van Cito: I t/m V,  5 gelijke delen van 20%.

Wanneer een leerling nu in niveau III scoort kunnen we wel zeggen dat dit past binnen het landelijk gemiddelde. Het computerprogramma heeft ook de scores uit voorgaande jaren omgezet, zodat u wel een vergelijking heeft.

Meer uitleg hierover vindt u via deze link: informatie niveaus cito