MR ouderenquête

8 juli 2019 | Annelies Loeff

Beste ouders/verzorgers,

Als MR vinden wij het belangrijk dat alle stemmen van alle betrokkenen rondom school voldoende gehoord worden. Dat geldt natuurlijk voor de kinderen en teamleden, maar zeker ook voor u als ouders/verzorgers. U bent immers de achterban de oudergeleding van de MR. Daarom hebben wij eind februari een ouderenquête gelanceerd om uw mening en ideeën op te halen over belangrijke thema’s op school zoals: unitonderwijs, internationalisering, ondernemerschap en SWPBS.
Wij zijn enorm blij met de vele ingevulde formulieren die we van u terug gekregen hebben. Dit geeft ons een goed en betrouwbaar beeld van wat er bij u speelt. Het valt op dat er naast kritische punten ook veel positieve punten door u zijn benoemd en zelfs enkele concrete aanbevelingen en verbeterpunten.
De afgelopen MR vergaderingen hebben wij de uitkomsten van enquête geanalyseerd zodat we hiermee een goed advies aan de directie kunnen geven. Graag willen wij deze uitkomsten presenteren en bespreken bij de eerste ouderavond van het volgend jaar. Wij hopen u dan allemaal te zien.

Met vriendelijk groet,
MR BS Cleijn Hasselt