minuut stilte

16 november 2015 | Webmaster

Afgelopen vrijdag is Europa opgeschrikt door de terroristische acties in Parijs. In verschillende groepen is hier aan het begin van de dag aandacht aan besteed. Als school vinden wij het belangrijk dat wij op positieve wijze in de maatschappij staan en stilstaan bij de gebeurtenissen om ons heen. De manier waarop daar in de groepen mee wordt omgegaan is aan de leerkracht, om deze aandacht ook passend te houden bij de doelgroep. Voor de kleintjes is Sinterklaas natuurlijk veel belangrijker.

Als school vinden wij het toch belangrijk om even stil te staan bij de gebeurtenissen en daarom wordt in alle groepen om 12.00 uur een minuut stilgestaan bij deze heftige gebeurtenis.