Meepraten op school? Kom in de medezeggenschapsraad!

8 augustus 2018 | Hester Bax

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op Cleijn Hasselt bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 3 leden.

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met het schoolbestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en sponsoring. Een goed functionerende MR kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op onze school.

Vacature oudergeleding

Eind van het schooljaar 2017/2018 eindigt voor een aantal leden van de oudergeleding het 3-jarige termijn. Christel Voermans heeft haar tweede jaar afgerond en blijft nog een jaar.  Dennis van Stratum stelt zich herkiesbaar voor een volgende periode. Marco Schepens heeft eerder dit jaar al aangegeven niet meer beschikbaar te zijn vanwege privéomstandigheden.  Inmiddels heeft trouw bezoekster van de MR vergaderingen (deze zijn openbaar!) Lizette van Duppen (mama van Hugo uit Red Castle en Tijn uit Blue Castle) zich ook verkiesbaar gesteld. Indien nog meer ouders zich kandidaat stellen zullen er aan het begin van volgend schooljaar verkiezingen plaats vinden om te bepalen wie er namens de oudergeleding zitting zullen nemen in onze MR.

Wie kan zich aanmelden voor de MR?

Alle ouders (of voogden) met een kind op Cleijn Hasselt kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.

Hoe kunt u lid worden?

Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding. Dit gebeurt middels een verkiezing tijdens de eerste MR vergadering op 17 september 2018.

Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op Cleijn Hasselt. U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op.

Heeft u nog vragen?

Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting hebben in de MR:

·       Dennis van Stratum (vader van Britt in Black&White Castle en Quinn in Red Castle);

·       Christel Voermans (moeder van Kasper in Red Castle en Mathijs in Green Castle)

Geïnteresseerd?

Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar dennis.vanstratum@ouder.xpectprimair.nl met als titel MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat (met foto) en geef aan waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te informeren bij een eventuele verkiezing. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 24 augustus (vrijdag in de eerste schoolweek).