Medezeggenschapsraad (MR) Cleijn Hasselt

21 februari 2017 | Hester Bax

 

Wist u dat:

 • de MR zich actief bezig houdt met het school – en bestuursbeleid in de breedste zin van het woord?
 • in de afgelopen periode bijvoorbeeld het medewerkers- en leerlingentevredenheidsonderzoek, de oversteekplaats en het brigadieren, de verbouwing en de vrijwillige ouderbijdrage op de agenda hebben gestaan?
 • de MR momenteel bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders?
 • de eerstvolgende MR verkiezingen volgend jaar mei zullen plaatsvinden voor het ouderdeel, omdat dan de zittingstermijn van drie jaar zal aflopen voor twee van de ouders?
 • deze ouders zich wel opnieuw verkiesbaar kunnen stellen?
 • er meerdere manieren zijn om ons te bereiken?
  • U kunt ons rechtstreeks aanspreken. Onze foto’s en gegevens zijn te vinden op het MR “smoelenbord” in de centrale hal van de school.
  • U kunt uw vragen en/of opmerkingen mailen naar de voorzitter op marco.schepens@ouder.xpectprimair.nl.
  • U kunt een briefje achterlaten in de postbus onder het “smoelenbord” of in het postvakje links vóór de directiekamer.
 • algemene informatie over de MR te vinden is op http://www.cleijnhasselt.nl/onze-school/medezeggenschapsraad-mr/?
 • de vergaderingen van de MR openbaar zijn? U kunt dus als ouder/verzorger altijd aanschuiven om mee te luisteren over het beleid van de school van uw kind(eren). De eerstvolgende MR vergadering is op woensdag 19 april om 20:00 uur. (De vergadering van dinsdag 28 maar komt namelijk te vervallen).