Mede dankzij Cleijn Hasselt kunnen een aantal kleuterleidsters worden opgeleid in Kenia. Dank je wel!!

14 februari 2015 | Monique van Zwienen

image