Leren Zonder Grenzen, ouder-kindgesprekken

24 februari 2019 | Hester Bax

Binnen onze visie Leren Zonder Grenzen vinden wij eigenaarschap van kinderen over hun eigen leerproces erg belangrijk. Waarom? Omdat weten waar je naartoe werkt motiveert en helpt in het bereiken van je doelen. Het er samen over hebben en het benoemen van wat je nodig hebt om je doelen te bereiken ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling.

Dit is waarom er de komende week voor de tweede keer dit schooljaar ouder-kindgesprekken op het programma staan. U heeft zich toch al ingeschreven? Tijdens de ouder-kindgesprekken gaan ouder, kind en leerkracht samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Het gaat immers om hem of haar, het kind is dus de persoon die hier het beste over kan vertellen.

Gedurende het hele schooljaar begeleiden wij alle kinderen in hun ontwikkeling. Door het werken in units kunnen wij tegemoet komen aan ieders onderwijsbehoefte. Leerlingen die op een bepaald gebied hetzelfde nodig hebben, komen samen en worden samen begeleid. Hiermee kan je dus veel gerichter leren!

Voorafgaand aan de ouder-kindgesprekken heeft ieder kind een mentorgesprek met de leerkracht. Hierin geeft het kind aan hoe het gaat, aan welke doelen hij/zij gaat werken en op welke manier dat het beste kan. Ook wordt er bewijslast verzameld om in het rapport met voorbeelden te zien hoe goed bijvoorbeeld het rekenen gaat.

Hoe dit er in de praktijk uitziet en hoe het gaat? Kijk maar eens naar de foto’s en geniet van het eigenaarschap van uw kind tijdens de ouder-kindgesprekken volgende week!