Leren Zichtbaar Maken

4 november 2016 | Hester Bax

Juf Tamara en juf Hester zijn vandaag bij het congres Leren Zichtbaar Maken. Hier gaat het erom kinderen inzicht te geven in hun leerdoelen, leerproces en dat wat zij willen en kunnen bereiken. Hierdoor worden betrokkenheid en verantwoordelijkheid (accountability) nog meer gestimuleerd!

Cleijn Hasselt, I learn, grow and teach every day!

img_3068