Leesinloop leerjaar 3

7 oktober 2016 | aysegul

image

Inmiddels zijn de boekjes van “Veilig en Vlot” geïntroduceerd in leerjaar 3. Deze boekjes bevatten veel wisselrijtjes.
Dat wil zeggen dat de kinderen door het lezen van het eerste woord, veel houvast hebben bij het lezen van de volgende woorden, omdat die daar erg op lijken. Het oefenen van deze woorden is noodzakelijk om uiteindelijk het vloeiend lezen goed onder de knie te krijgen.
Om het lezen van de veilig en vlot rijtjes goed te oefenen willen we vanaf volgende week een leesinloop houden op elke dinsdag- en donderdagochtend. U kunt vanaf 8.35 uur naar Green Castle komen om samen met uw kind veilig en vlot te oefenen. We doen dit tot 8.45 uur. De kinderen krijgen een stempelkaart waarop ze samen met u kunnen aanvinken welke bladzijden ze al vlot kunnen lezen. Als alle bladzijden van de kern vlot worden beheerst krijgen de kinderen een veilig en vlot diploma die u als ouder mag uitreiken. We willen dat de kinderen door uw hulp snel en enthousiast blijven oefenen. We hopen alle ouders te zien op één of beide leesinlopen in de klas!

Juffrouw Aysegul en juffrouw Tonnie