Informatieavond in de units

13 september 2017 | Hester Bax

De informatieavond in de units was een groot succes. Wij vonden het fijn te merken dat u als ouder zo betrokken bent bij het onderwijs van uw kind(eren). Zowel in de units, waar in detail gesproken is over de onderwijsinhoud en organisatie, als in het gezamenlijke gedeelte hebben we in positieve sfeer met elkaar gesproken over dat waar het om draait: Leren Zonder Grenzen voor al onze kinderen.

Onze speerpunten:

  • Leren Zonder Grenzen
  • Internationalisering
  • Ondernemerschap
  • School Wide Positive Behavior Support (PBS)

Bedankt voor de betrokkenheid en zoals we gisteren hebben besproken: we doen het samen, dus de deuren staan open.

Tot morgen, donderdag en vrijdag zijn er ook nog inloopmomenten, u bent van harte welkom.