Informatie-avond PBS 21 april

30 mei 2016 | Jeske

Afgelopen 21 april hebben wij een informatie-avond PBS gehouden. Tijdens deze avond hebben wij gekeken naar wat PBS ons tot nog toe gebracht heeft. Namens het gehele team, de aanwezige ouders en alle kinderen kunnen wij spreken van een groot succes! Tot nu toe hebben wij gewerkt aan positieve gedragsveranderingen in de gangen en op de trappen van onze school. Deze positieve gedragsveranderingen zijn echt zichtbaar…… en dat hebben we met zijn allen gevierd met een gebakje!
Verder hebben we deze avond besproken wat de volgende locatie wordt waar wij, middels het uiten van positieve gedragsverwachtingen, aan willen gaan werken. Dit is het schoolplein. Ook hiervan heeft het team weer een fantastisch filmpje gemaakt met de verkeerde voorbeelden en de goede voorbeelden. U kunt dit filmpje, maar ook de filmpjes van de gangen en de trappen bekijken via de link op onze website. Ook kunt u via een link kijken naar het filmpje wat juffrouw Jeanny gemaakt heeft en wat tijdens deze avond werd vertoond. In dit filmpje werden interviews met kinderen en ouders gehouden over hoe zij PBS ervaren.
Al met al een geslaagde, gezellige avond om u op de hoogte te houden van PBS bij ons op school, nogmaals bedankt voor uw komst en graag tot de volgende keer!