Groepsbesprekingen

14 november 2014 | Webmaster

handelingsgericht werk

Afgelopen week en aankomende week vinden met de leerkrachten van de groepen groepsbesprekingen plaats. Tijdens deze gesprekken, die onder schooltijd plaatsvinden, wordt de groep als geheel én de leerlingen individueel doorgesproken. Op basis van deze gesprekken worden speerpunten voor de komende periode bepaald en gekeken wat ieder kind nodig heeft om nog verder vooruit te komen. Als dit gesprek plaatsvindt, is een vervanger in de groep aanwezig.