Een Engels paasverhaal verteld door Miss Sophie.

13 april 2017 | Monique van Zwienen

Miss Sophie, de zus van Miss Saskia, kwam ons een paasverhaal in het Engels vertellen en samen hebben we nog een paar Engelse liedjes gezongen.