donderdagavond PBS informatieavond!

21 april 2015 | Hester Bax

Donderdag 23 april   19.30 – 20.30u

Informatieavond positief schoolklimaat – PBS

Dit schooljaar zijn wij op Cleijn Hasselt gestart met een eerste oriëntatie op PBS (Positive Behavior Support). PBS gaat uit van ‘positief opvoeden’ en wordt schoolbreed ingezet.

Onze volgende stap is het uitzetten van een traject. We worden daarbij begeleid door Monique Horvers, PBS-coach en adviseur Fontys.

Omdat we vanaf het begin u als ouder daarover willen informeren en ook uw hulp nodig hebben, organiseren we een informatieavond.

Om PBS tot een succes te maken is het belangrijk dat kinderen – team – ouders, als partners samenwerken. Daarom willen we dat alle ouders aanwezig zijn op deze avond. Om zeker te weten dat dit bericht u bereikt heeft verwachten we van iedereen een antwoordstrookje terug.

Wilt u alvast meer weten over PBS? Ga dan naar de website http://www.swpbs.nl/ .

Zorgt u dat u erbij bent de 23e? Vergeet het niet door te geven aan de leerkracht.