Beste wensen voor 2015

2 januari 2015 | Webmaster

image

Het voltallige team van bs Cleijn Hasselt wenst u het allerbestevoor 2015. Dat al uw wensen uit mogen komen in voorspoed en goede gezondheid.

Denkt u er aan dat wij maandag a.s. om 08.30 uur weer beginnen? Voor 2015 is ons goede voornemen om de onderwijstijd zo goed mogelijk te benutten. Wij hebben daar uw hulp echter wel bij nodig. Wij vragen u dan ook erop te letten dat de kinderen op tijd in de klas zijn en u tijdig weer de gangen verlaat, zodat de juf of meester  op tijd kan starten.