afscheid leerlingenraad 2018-2019

19 juni 2019 | Annelies Loeff

De verkiezingen zijn geweest en de namen van de nieuwe leden van de leerlingenraad zijn bekend.

Een aantal kinderen zijn herkozen, een paar kinderen moeten helaas vertrekken en twee leden gaan naar het voorgezet onderwijs.

Tijdens het laatste overleg werd uitgebreid stilgestaan bij de dingen die de leerlingenraad het afgelopen jaar gedaan heeft en voor elkaar gekregen heeft! De kinderen werden door onze directeur, juf Hester, met een appelflap bedankt voor het goede werk dat ze hebben verricht.

Trots!