Afscheid als MR-lid

5 juni 2019 | Annelies Loeff

‘Vasthouden wat van waarde is. Daar is de MR voor’

Omdat ik graag betrokken wilde zijn bij het reilen en zeilen op school, ben ik 30 jaar geleden (wat klinkt dit lang?) lid geworden van de Medezeggenschapsraad. Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Samen met ouders meedenken over de richting waarin onze school wil gaan en het continue kritisch blijven bekijken en bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs vind ik erg belangrijk.

Ik heb de MR al de jaren met heel veel plezier gedaan en heb nu het besluit genomen om het stokje door te geven aan een collega. Nu ben ik wel goed in beginnen, niet zo goed in afscheid nemen. Het is niet iets wat ik graag doe en als ik heel eerlijk ben, ontloop ik het zo liefst zoveel mogelijk. Ik ga de komende tijd de kinderen van onze school helpen met het vormgeven van de Leerlingenraad die, net als een MR, meepraat over allerlei dingen die op school gebeuren. Ik wens de leden van de Medezeggenschapsraad heel veel succes in de komende jaren. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dit uitstekend gaat lukken!

Annelies Loeff-Haenen