aangepast toetsen

20 februari 2016 | Jeanny Pluijms

Nieuwe opzet toetsing op Cleijn Hasselt.Afbeelding4

U ziet al langer dat we bij het inrichten van het onderwijs op Cleijn Hasselt steeds meer rekening houden met het individuele kind.

Onze lesmethoden helpen ons hierbij door de leerstof op 3 niveaus aan te bieden. Daarnaast is het ook mogelijk bepaalde lessen te volgen in een andere jaargroep.

Gelukkig ontwikkelt ook Cito door. Tot nu toe was het zo dat alle leerlingen uit een klas dezelfde citotoetsen maakten. In de nieuwe toetslijn van Cito (Cito 3.0) vinden we nu ook ‘tussentoetsen’. Dit schooljaar werken de groepen 3 en 4 met deze toetsen, volgend jaar groep 5, etc.

Dit aangepast toetsen is ook mogelijk in de andere leerjaren. Hiervoor zijn afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in een toetsprotocol.

Hoe we dat precies doen leest u in het bericht in de bijlage

info ouders aangepast toetsen