Het team van Cleijn Hasselt

Het team van Cleijn Hasselt bestaat uit een goede mix in leeftijden en ervaring. We werken in drie units: the first unit (onderbouw groep 1/2), the second unit (middenbouw 3/4/5) en the third unit (bovenbouw 6/7/8).

De leerkrachten worden in de unit ondersteund door onderwijsassistenten. Samen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs binnen de unit.

Hiervoor hebben ze wekelijks overleg op woensdagmiddag en/of vrijdagmiddag. Dit overleg wordt o.a. ingezet om onze lessen te ontwerpen.

Een Interne Begeleider coacht de onderwijsgevenden.rnrnNaast het werk in de Castles (groepen) wordt er ook aanbod verzorgd door een vakleerkracht Bewegingsonderwijs en een zogenaamde Native Speaker; een leraarondersteuner met als moedertaal Engels.

Het team wordt versterkt door directie, administratie, conciërges en schoonmaaksters.

Omdat we Internationalisering en ondernemerschap heel belangrijk vinden voor onze leerlingen, volgt het team een training Engels. De training zal uiteindelijk leiden tot het behalen van het diploma Cambridge Engels voor iedere onderwijsgevende.