Talentontwikkeling op Cleijn Hasselt

Basisschool Cleijn Hasselt draagt bij aan de talentontwikkeling van kinderen. Tijdens de ateliers op school hebben kinderen de keuze uit een aanbod van activiteiten, anders dan anders. Zo ontdekken zij hun talenten en passies. Wij werken hierbij bijvoorbeeld samen met deskundige vakdocenten, professionals en verschillende musea. Een aantal kinderen van Unit 3 gaat bijvoorbeeld een aantal weken met OntdekT naar het Textielmuseum en vinden samen uit wat daar allemaal te beleven en leren is. Kinderen maken een verbinding met de wijk tijdens de ateliers van Kasteel013 waar zij met muziek, decorontwerp of textiel aan de slag gaan. Zo wordt steeds een bijzondere invulling gegeven aan talentontwikkeling.

Deze manier van werken met de talenten van kinderen trekken wij door naar het naschoolse aanbod. We willen kinderen de mogelijkheid bieden hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo is voor Unit 3 naschools al de Future Club gestart en kunnen kinderen naschools ook verschillende sporten ontdekken.

OntdekT @ De Pont!

6 leerlingen van Unit 3 zijn tijdens het atelier OntdekT @ De Pont bezig met Kunst, het museum en bloggen! Druk op onderstaande knop om hun blog in de gaten te houden.

Bezoek de blog

In de toekomst komen er meer naschoolse activiteiten bij zodat er een divers aanbod is waar kinderen hun talenten in kwijt kunnen. Bekijk de naschoolse activiteiten per unit door op onderstaande links te klikken.