Uw kind aanmelden

Hier kunt u het aanmeldformulier van bs Cleijn Hasselt downloaden.

Let op: aanmelden middels dit formulier houdt niet in dat uw zoon of dochter meteen is ingeschreven en toegelaten.

Aanmeldingsformulier